P scales Indexpagina (The Safe Project - Special Needs Accreditation for Europe - UK/10/LLP-LdV/TOI-309)

De P scales zijn een set van criteria of prestatie beschrijvingen voor het meten van de voortgang van de leerlingen voor wie het begin van de niveaus van het Nationale Curriculum niet geschikt zijn.

"De prestaties beschrijvingen zijn geschreven voor gebruik met leerlingen van alle leeftijden en met een scala aan speciale onderwijsbehoeften. De beschrijvingen zijn niet een volledige beschrijving van al die leerlingen zouden kunnen bereiken. Ze zijn bedoeld om een kader te bieden aan die de voortgang van leerlingen, gemeten met behulp van de school de eigen beoordeling van de regeling, kunnen worden ingepast. De beschrijvingen zijn geen vervanging voor de meer genuanceerde beoordeling regelingen gebruikt voor gedetailleerde individuele beoordelingen en curriculum planning door veel scholen. Integendeel, zij die regelingen te vullen door middel van een gemeenschappelijke basis voor het vergelijken prestaties tussen leerlingen en scholen."

  
Modern languages link