THESS summary content

Thess

Unit: Voedselveiligheid in de Horeca

1. Begrijpen hoe individuen persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de voedselveiligheid

2. Het belang begrijpen van het schoon en hygiënisch houden van jezelf

3. Het belang begrijpen van het schoon en hygiënisch houden van de werkruimtes.

4. Het belang begrijpen van het veilig houden van voedsel.

5. Test result

1.1 Het belang schetsen van de procedures voor de voedselveiligheid, risicobeoordeling, veilig voedsel behandeling en het gedrag hieromtrent. 2.1 Verklaar het belang van persoonlijke hygiëne in de voedselveiligheid met begrip van de rol in het verminderen van het risico van besmetting 3.1 Uitleggen hoe de werkplaats en het materiaal schoon en netjes kan worden gehouden door middel van reiniging en desinfectie methoden en het veilig gebruik daarvan inclusief opslag van chemische reinigingsmiddelen en materialen en de afvalverwerking hiervan. 4.1 Benoem bronnen en risico's voor de voedselveiligheid en gevaren bij contaminatie, microbiële, chemische, fysische en allergene kruisbesmetting. 5.1 Test outcome
1.2 Beschrijf hoe gevaren in de voedselveiligheid gemeld kunnen worden. 2.2 Beschrijf effectieve persoonlijke hygiëne, bijvoorbeeld door beschermende kleding, handen wassen, persoonlijke ziekten en (snij)wonden. 3.2 Beschrijven wat de besmettingsrisico's zijn van werkbladen en apparatuur inhoud en hoe de reiniging hiervan dit kan verminderen. 4.2 Let uit hoe om te gaan met voedselbederf van detectie en rapportage tot weggooien.
1.3 Een overzicht geven van de wettelijke verantwoordelijkheden omtrent de omgang met levensmiddelen inclusief de exploitanten van levensmiddelenbedrijven. 3.3 Het belang schetsen van de bestrijding van ongedierte. 4.3 Beschrijf procedures en handelingen voor veilige omgang met voedsel wanneer het gaat om de opslag, de voorbereiding, het bereiden, koelen, opwarmen, bewaren, serveren en het transport van voedsel.
4.4 Het belang uitleggen van temperatuur controles bij de opslag, de voorbereiding, het bereiden, koelen, opwarmen, bewaren , serveren en het transport van voedsel.
4.5 Beschrijf voorraadcontroleprocedures waaronder leveringen, opslag, datum markering en voorraad rotatie

Unit: Allergens and intolerants in food

1. Begrijp de individuele verantwoordelijkheid met betrekking tot de gevaren van allergenen en intoleranties.

2. Elimineren van potentiële bronnen van allergene verontreiniging.

3. Het bereiden van allergeen en intolerant vrij voedsel op een veilige manier.

4. Het belang begrijpen van effectieve communicatie.

1.1 Identificeer de gevolgen en symptomen van allergeen en intolerante besmetting. 2.1 Lezen en interpreteren van labels en het noteren van de aanwezigheid van allergenen en intoleranties. 3.1 Het identificeren van veilig voedsel praktijken en procedures voor het bereiden en serveren van zowel "specifiek allergeen vrij" en "intolerant vrij" eten. 4.1 Pas effectieve communicatie met de klant toe en pas dit aan de omstandigheden.
1.2 Identificeren en controleren van allergenen en intoleranties als een gevaar voor voedsel. 2.2 Vermeld de bronnen van allergenen en intoleranties. 3.2 Voer een gevarenanalyse uit. 4.2 Het gebruik van effectieve allround communicatie met accurate informatie om besmetting door misverstanden te voorkomen.
1.3 Neem verantwoordelijkheid voor allergeen management. 2.3 Erken de gevaren van kruisreactiviteit. 3.3 Verminderen van het risico van verontreiniging in verband met werkprocedures. 4.3 Een administratie bijhouden en instructies geven.
1.4 Erken de wettelijke vereisten voor een levensmiddelenbedrijf voor het uitvoeren van een managementsysteem voor voedselveiligheid gebaseerd op de Codex beginselen van HACCP, en allergenen controle. 2.4 Nauwkeurige informatie verstrekken aan klanten. 3.4 Identificeer opslagmethoden om kruisbesmetting te voorkomen.
2.5 Controle van leveringen, opslag, voorraadbeheer rotatie en leverancier specificaties om alles te beschermen tegen besmettingen van allergenen en intoleranties.